3986.net
小网站 大容量 大智慧
赞助商链接
当前位置:首页 >> 数学 >>

新编2017小学三年级数学下册口算题卡364


班级: 200÷4= 10×40= 229×6≈ 30×90= 53-29= 77-36= 360÷9= 17×20= 459×2≈ 411×6≈ 89+46= 261×2≈ 14×90= 23×80= 68-21= 22×30= 20×10= 40×30= 90×90= 23×60= 50×10= 20×70= 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 6.8+1.4= 6.0-0.6= 8.0-0.5= 3.0-0.8= 3.0-0.3= 7.0-3.9= 9.0+2.3= 7.0-0.4= 7.0-4.7= 4.7-1.1= 6.1-1.9= 5.9-3.9= 5.0-0.5= 6.0-0.1= 9.0+1.2= 8.0-0.4= 7.0-4.3= 9.0+1.6= 4.9+2.1= 8.7+4.1= 7.8-3.2= 4.2+3.1= 8000 平方分米=( 8-0.9= 5 公顷=( 79 平方分米=( 27 公顷=( 720÷80= 56 平方分米=( 7 公顷=( 日期: )平方米 )平方米 )平方厘米 )平方米 )平方厘米 )平方米 )平方分米 )公顷 )平方厘米 )平方米 )平方厘米 )平方分米 )平方分米 )平方米 )平方米 8100 平方厘米=( 7 平方千米=( 93 平方米=( 23 公顷=( 44 平方米=( 8800 平方厘米=( 83 平方米=( 9700 平方分米=( 5000 平方分米=( 9 公顷=( )平方米 )平方分米 )平方厘米 )平方米 )平方分米 5000 平方厘米=( 59 平方分米=( 2500 平方分米=( 3400 平方厘米=( 班级: 69-19= 391×2≈ 300÷5= 27×70= 40×40= 57-34= 191×4≈ 14×70= 229×4≈ 51+26= 13×20= 261×6≈ 23×50= 540÷6= 10×70= 89-14= 271×4≈ 50×70= 85+19= 10×80= 73-23= 60×50= 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 6.0-2.3= 6.0-4.1= 5.9+3.9= 6.1+1.1= 7.0-0.4= 5.7-4.1= 4.8+1.8= 5.0-3.6= 9.4+1.2= 2.0-0.1= 5.1-1.2= 7.0+2.3= 4.7+2.3= 5.8-2.5= 6.6+2.5= 6.4-2.9= 5.4-1.9= 7.5-2.6= 5.0+4.6= 5.0-4.8= 4.0-0.3= 6.5+1.5= 5+0.77= 76 平方分米=( 97 平方分米=( 180÷20= 720÷90= 8 平方千米=( 66 平方米=( 31 平方分米=( 140÷20= 6900 平方分米=( 81 平方米=( 27 平方分米=( 1600 平方分米=( 84 平方分米=( 45 公顷=( 6200 平方厘米=( 41 平方分米=( 7+0.48= 7+0.92= 1 平方千米=( 2500 平方厘米=( 61 平方分米=( 日期: )平方厘米 )平方厘米 )公顷 )平方分米 )平方厘米 )平方米 )平方厘米 )平方厘米 )平方米 )平方厘米 )平方米 )平方分米 )平方厘米 )公顷 )平方分米 )平方厘米 班级: 180÷2= 62-49= 180÷3= 451×2≈ 50×30= 14×40= 371×3≈ 100÷2= 60+18= 76-30= 80×10= 189×4≈ 8


推荐相关:

新编2017小学三年级数学下册口算题卡390

新编2017小学三年级数学下册口算题卡390_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 26×10= 57-46= 30×50= 69+23= 61-30= 120...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡64

新编2017小学三年级数学下册口算题卡64_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 200÷4= 381×5≈ 89+49= 180÷3= 81-43= 20...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡234

新编2017小学三年级数学下册口算题卡234_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 280÷4= 93-18= 280÷7= 86+18= 71+37= 211...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡60

新编2017小学三年级数学下册口算题卡60_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 26×70= 10×50= 15×30= 50-21= 14×80= 159...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡68

新编2017小学三年级数学下册口算题卡68_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 111×6≈ 540÷9= 10×10= 67+43= 630÷9= 30...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡453

新编2017小学三年级数学下册口算题卡453_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 120÷3= 280÷4= 80-36= 83+13= 200÷5= 50+...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡104

新编2017小学三年级数学下册口算题卡104_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 100÷2= 451×4≈ 87+50= 67-35= 52-24= 89-...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡63

新编2017小学三年级数学下册口算题卡63_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 720÷9= 210÷3= 85-23= 810÷9= 401×5≈ 70...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡365

新编2017小学三年级数学下册口算题卡365_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 86-30= 30×30= 70×30= 57+48= 60×60= 84+...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡33

新编2017小学三年级数学下册口算题卡33_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 261×5≈ 90×30= 20×40= 10×50= 21×40= 63...

网站首页 | 网站地图
3986 3986.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com