3986.net
小网站 大容量 大智慧
相关标签
当前位置:首页 >> 数学 >>

新编2017小学三年级数学下册口算题卡450


班级: 90×90= 97-12= 94-33= 480÷6= 289×4≈ 13×10= 10×70= 40×10= 200÷5= 40×20= 720÷8= 240÷3= 139×4≈ 80-50= 16×80= 371×3≈ 80×70= 12×20= 18×90= 60×40= 16×10= 58+42= 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 5.8+3.5= 4.9+3.7= 6.0+1.4= 1.0-0.2= 4.6-3.8= 3.0-0.8= 6.0+3.6= 6.0-2.2= 5.3-2.6= 6.0-0.4= 5.3-4.8= 6.7+1.1= 6.3-1.5= 4.3-3.4= 6.1-4.8= 4.3+3.8= 8.0-0.3= 4.2+1.6= 6.0-4.3= 5.5+1.1= 7.0-1.4= 9.8+2.1= 900÷90= 3 平方千米=( 8 平方千米=( 61 平方分米=( 8+0.32= 80÷40= 4-0.22= 60÷60= 46 平方分米=( 5100 平方分米=( 5 公顷=( 日期: )公顷 )公顷 )平方厘米 )平方厘米 )平方米 )平方米 )平方米 )平方分米 )平方分米 )平方厘米 )公顷 8100 平方分米=( 1700 平方厘米=( 4200 平方厘米=( 10 平方米=( 8 平方千米=( 40÷40= 1300 平方分米=( 4500 平方厘米=( 1 平方千米=( 68 平方米=( 2300 平方分米=( )平方米 )平方分米 )公顷 )平方厘米 )平方米 班级: 630÷7= 720÷9= 411×6≈ 50×90= 17×90= 66-24= 640÷8= 221×6≈ 95-31= 360÷9= 12×70= 151×4≈ 30×50= 30×70= 25×70= 71-20= 209×4≈ 70×90= 250÷5= 201×5≈ 540÷9= 90×90= 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 6.5+3.8= 8.0-0.4= 8.8-3.1= 9.0-0.8= 1.0-0.3= 9.6-4.5= 4.4-3.6= 5.0-0.4= 3.0-0.4= 8.0-0.5= 4.0-0.6= 7.0+3.7= 7.0-3.1= 7.0-0.7= 7.7-3.3= 9.0+1.6= 9.0-3.7= 9.0-4.7= 9.0+3.2= 8.0+1.8= 6.0-0.5= 5.0-4.2= 5700 平方分米=( 1100 平方分米=( 47 平方分米=( 8+0.41= 5-0.19= 6300 平方厘米=( 23 公顷=( 36 平方米=( 52 平方米=( 4700 平方分米=( 3100 平方分米=( 61 平方分米=( 180÷90= 67 公顷=( 67 平方米=( 5-0.47= 40÷20= 1300 平方分米=( 4100 平方厘米=( 77 平方米=( 540÷60= 4-0.85= 日期: )平方米 )平方米 )平方厘米 )平方分米 )平方米 )平方厘米 )平方分米 )平方米 )平方米 )平方厘米 )平方米 )平方分米 )平方米 )平方分米 )平方分米 班级: 121×5≈ 29×30= 391×4≈ 80×80= 17×40= 87-47= 20×30= 240÷3= 19×20= 20×20= 81-15= 11×60= 480÷8= 90×70= 80×50= 25×80= 87-22= 25

推荐相关:

新编2017小学三年级数学下册口算题卡405

新编2017小学三年级数学下册口算题卡405_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三...450÷5= 239×3≈ 400÷5= 50×60= 160÷4= 289×2≈ 20×80= 87+24...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡433

新编2017小学三年级数学下册口算题卡433_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三...450÷9= 81-23= 50×70= 280÷4= 10×30= 441×5≈ 24×80= 200÷5...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡409

新编2017小学三年级数学下册口算题卡409_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 22×60= 160÷2= 401×5≈ 160÷4= 420÷6= ...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡100

450÷5= 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 9.7+4.9= 8.0-3.2= 4.9+3.2= 8.0-0.5= 3.0-0.9= 5.6+3.4= 5.9+2.6= 4.0-0.2= 4.2...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡438

450÷9= 250÷5= 71+47= 100÷5= 151×4≈ 300÷5= 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 8.6-2.7= 9.7-4.6= 4.8+3.8= 1.0-0.6= 6.0-...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡120

新编2017小学三年级数学下册口算题卡120_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三...30×50= 29×40= 53+37= 360÷6= 61-44= 450÷5= 211×4≈ 159×5...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡443

新编2017小学三年级数学下册口算题卡443_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三...90×60= 141×3≈ 69+19= 180÷2= 239×6≈ 450÷5= 97+15= 449×5...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡410

新编2017小学三年级数学下册口算题卡410_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 301×6≈ 70×50= 360÷4= 271×5≈ 11×70= ...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡414

新编2017小学三年级数学下册口算题卡414_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三...450÷5= 350÷5= 200÷5= 50×20= 24×10= 23×60= 350÷5= 291×3...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡428

450÷9= 50×90= 420÷7= 489×6≈ 60×70= 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 6.4-2.9= 9.7+3.5= 6.3+2.9= 5.1+3.7= 6.0-1.9= ...

网站首页 | 网站地图
3986 3986.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com