3986.net
小网站 大容量 大智慧
赞助商链接
当前位置:首页 >> 环境科学/食品科学 >>

环评报告-安徽奥瑞化工有限公司2-氨基-4乙酰氨基苯甲醚清洁生产技术产业化建设项目


安徽奥瑞化工有限公司 2-氨基-4 乙酰氨基苯甲醚清洁生产技术产业化建设项目环境影响报告书 14-03-HP1-55-020C 目 录 1 前言 ....................................................................................................................................................................... 1 1.1 项目背景 ........................................................................................................................................................ 1 1.2 建设单位简介 ................................................................................................................................................ 1 1.3 前期工作情况 ................................................................................................................................................ 1 1.4 环评委托情况 ................................................................................................................................................. 2 1.5 关注的主要环境问题 ..................................................................................................................................... 2 1.6 报告书的主要结论 ......................................................................................................................................... 2 2 总论 ....................................................................................................................................................................... 3 2.1 评价目的与原则 ............................................................................................................................

赞助商链接
推荐相关:

环评报告-安徽生源化工有限公司年产20000吨__图文

环评报告-安徽生源化工有限公司年产20000吨__环境科学/食品科学_工程科技_专业资料。安徽生源化工有限公司是一家民营股份企业,位于安徽省精细化工产业基地星光大道9号...


安徽生源化工有限公司年产20000吨苯甲醚系列产品项目环...

安徽生源化工有限公司年产20000吨苯甲醚系列产品项目...环境影响报告书 第 4 页 17.7 清洁生产分析 .....2-氨基-4乙酰氨基苯甲醚废水 对氨基苯甲醚工艺废水...

网站首页 | 网站地图
3986 3986.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com