3986.net
小网站 大容量 大智慧
相关标签
当前位置:首页 >> 环境科学/食品科学 >>

环评报告-500kv西津渡-回峰山-武南线路改


江苏 500kV 西津渡(句容)~廻峰山~武南 线路改造工程 环境影响报告书 建设单位:江苏省电力公司 环评单位:国电环境保护研究院 国环评证甲字第 1905 号 2015 年 1 月 南京 环评单位:国电环境保护研究院 法人代表: 项目名称:江苏 500kV 西津渡(句容)~廻峰山~武南线路 改造工程 文件类型:环境影响报告书 目 录 1 前言 ....................................................................................................................................................... 1 1.1 工程建设的必要性....................................................................................................................... 1 1.2 工程概况 ...................................................................................................................................... 1 1.3 设计工作进展情况....................................................................................................................... 2 1.4 评价工作过程............................................................................................................................... 2 1.5 环评关注主要环境问题............................................................................................................... 3 1.6 主要评价结论............................................................................................................................... 3 2 编制依据 ............................................................................................................................................... 5 2.1 工程组成 ...................................................................................................................................... 5 2.2 评价依据 ...............................

推荐相关:
网站首页 | 网站地图
3986 3986.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com