3986.net
小网站 大容量 大智慧
当前位置:首页 >> 数学 >>

新编2017小学三年级数学下册口算题卡310


班级: 67-34= 120÷6= 93+42= 10×30= 79-16= 70×50= 411×4≈ 60×50= 240÷3= 67-21= 80×50= 210÷3= 450÷5= 420÷6= 60×50= 10×10= 17×50= 30×70= 27×70= 221×5≈ 99×3≈ 540÷6= 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 5.9+2.2= 7.0-0.3= 7.0+1.2= 5.7+1.8= 9.0+3.1= 5.1-1.6= 1.0-0.2= 9.4-1.7= 6.9-3.9= 9.8+3.7= 7.0+4.6= 4.9-3.4= 4.5+3.5= 6.0+4.1= 7.0+4.1= 6.7-3.2= 4.1-3.5= 6.3-4.9= 5.8-2.1= 6.6-2.7= 9.0-3.2= 6.1-2.9= 32 平方分米=( 59 平方米=( 8900 平方厘米=( 17 平方米=( 1-0.27= 46 公顷=( 81 平方米=( 83 平方米=( 1700 平方厘米=( 5 平方千米=( 6300 平方厘米=( 86 平方米=( 4500 平方分米=( 480÷80= 99 公顷=( 46 平方分米=( 7-0.64= 43 平方米=( 7500 平方分米=( 62 平方分米=( 1100 平方分米=( 1100 平方厘米=( 日期: )平方厘米 )平方厘米 )平方分米 )平方厘米 )平方米 )平方分米 )平方厘米 )平方分米 )公顷 )平方分米 )平方分米 )平方米 )平方米 )平方厘米 )平方厘米 )平方米 )平方厘米 )平方米 )平方分米 班级: 64+48= 40×80= 341×3≈ 180÷3= 50×10= 120÷6= 57-26= 90×30= 30×40= 60×20= 50×60= 23×50= 490÷7= 30×60= 450÷5= 63+50= 90×20= 240÷3= 53+22= 280÷7= 56-22= 21×80= 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 7.0+3.9= 6.0-0.4= 7.0-4.2= 4.2+1.1= 9.1-2.1= 9.0-0.2= 8.1+3.6= 7.0+1.6= 9.0-0.1= 8.6+1.3= 8.0-2.7= 9.4-2.9= 6.7+3.9= 4.6-2.7= 6.3-1.6= 5.0-0.7= 5.0-3.7= 7.0-0.2= 5.6-1.7= 1.0-0.6= 5.0+3.4= 6.0+1.1= 6 平方千米=( 3 平方千米=( 1900 平方厘米=( 150÷30= 77 平方分米=( 56 公顷=( 53 公顷=( 80 平方米=( 2200 平方分米=( 2 平方千米=( 50÷10= 100 公顷=( 10 平方米=( 5900 平方厘米=( 58 平方米=( 200÷50= 61 平方米=( 3 平方千米=( 4-0.64= 1+0.95= 98 平方米=( 200÷20= 日期: )公顷 )公顷 )平方分米 )平方厘米 )平方米 )平方米 )平方厘米 )平方米 )公顷 )平方米 )平方分米 )平方分米 )平方分米 )平方分米 )公顷 )平方分米 班级: 301×4≈ 99+10= 30×70= 61+36= 75-16= 90×80= 74-49= 40×70= 68-21= 56+34= 40×60= 540÷6= 90×10= 58+19= 630÷

推荐相关:

新编2017小学三年级数学下册口算题卡30_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 270÷3= 80×60= 24×30= 40×70= 93-11= 60+...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡3_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 26×90= 18×70= 101×5≈ 20×10= 59+45= 810...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡201_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 150÷3= 60×70= 81-33= 40×10= 25×90= 80...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡10_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 75+33= 30×10= 720÷9= 20×90= 11×10= 30...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡130_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 240÷4= 271×3≈ 24×10= 15×30= 229×3≈ ...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡383_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 99-16= 349×6≈ 10×80= 63-38= 97+49= 72+...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡150_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 341×2≈ 10×60= 810÷9= 88-20= 320÷4= 91...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡13_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 86-30= 52+47= 19×90= 59+12= 20×80= 379×...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡335_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 479×6≈ 90×70= 279×5≈ 97-12= 70×50= ...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡313_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 540÷9= 54+47= 99-46= 23×80= 280÷4= 86-...

网站首页 | 网站地图
3986 3986.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com