3986.net
小网站 大容量 大智慧
当前位置:首页 >> 幼儿读物 >>

诫子书


诫子书
夫(fú)君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊(澹 泊)无以明志,非宁静无以致远。夫(fú)学须静也,才 须学也。非学无以广才,非志无以成学。淫漫(慢)则不能励 精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落, 多不接世,悲守穷庐,将复何及


推荐相关:

诫子书 阅读答案_初三语文_语文_初中教育_教育专区。诸葛亮《诫子书》原文、释文、阅读题和答案。《诫子书》 诸葛亮 【原文】 夫君子之行,静以修身,俭以养...


文言文阅读训练——诫子书_初三语文_语文_初中教育_教育专区。诸葛亮54岁时写给8岁儿子诸葛瞻的一封信。诫1 子书(三国 蜀)诸葛亮 【原文】夫(fú)2 君子 3...


诸葛亮诫子书原文及翻译_语文_高中教育_教育专区。1、原文 夫君子之行,静以修身,俭以养德,非淡(澹)泊无以 明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非...


诸葛亮诫子书原文和译文_语文_高中教育_教育专区。诸葛亮诫子书原文和译文 1、原文 夫君子之行,静以修身,俭以养德,非淡(澹)泊无以明志,非宁静无以致远。夫...


诫子书》释义_高一语文_语文_高中教育_教育专区。这是本人参考一些资料后,对《诫子书》的新阐释。《诫子书》予皓天 诫子书》《诫子书》是三国时期著名政治...


诸葛亮《诫子书》《又诫子书》_其它课程_初中教育_教育专区。诸葛亮,字孔明,琅琊人。三国时期著名的政治家、军事家。官至丞相。这篇《诫子书》是写给儿子诸葛...


诫子书_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。诫子书(诸葛亮作品)编辑 诸葛亮诫子书一般指诫子书(诸葛亮作品) 《诫子书》是三国时期政治家诸葛亮临终前写 给他儿子诸...


诫子书概况 《诫子书》是三国时期著名政治家诸葛亮 54 岁临终前写给 8 岁儿子诸葛瞻的一封家 书,成为后世历代学子修身立志的名篇。它可以看作是诸葛亮对其一生...


(5)《诫子书》中阐释过度享乐和急躁对人修身养性产生不利影响的句子是: ___,___。 六、课内阅读。 (1)解释下列句中加点的词。 ①诫子书 ③年与时驰...


填空诫子书_初一语文_语文_初中教育_教育专区。1 《诫子书 》 诸葛亮 作者写这封家书的用意是: (告诫儿子要修身养性,生活节俭,以此来培养品德,表现了他希望...

网站首页 | 网站地图
3986 3986.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com