3986.net
小网站 大容量 大智慧
相关标签
当前位置:首页 >> 数学 >>

新编2017小学三年级数学下册口算题卡449


班级: 17×40= 320÷8= 10×20= 160÷8= 30×60= 479×6≈ 87+17= 400÷8= 15×50= 141×6≈ 560÷7= 401×5≈ 371×2≈ 20×20= 29×90= 100÷2= 120÷3= 50×10= 14×50= 339×5≈ 30×40= 93-16= 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 7.7-2.9= 9.0-0.7= 5.3-2.9= 8.0+1.9= 9.4-4.3= 4.7+1.7= 6.0+3.4= 9.9-1.2= 7.0+1.4= 7.2+4.3= 9.9-3.9= 5.9+3.4= 6.4+2.1= 7.4-3.6= 6.0-0.8= 6.3+2.4= 5.8-2.5= 6.8-2.6= 7.7-3.9= 6.2-1.5= 6.4-2.3= 9.0-2.2= 5 平方分米=( 30÷30= 6 平方千米=( 8800 平方厘米=( 4 平方米=( 74 公顷=( 22 平方分米=( 9 平方千米=( 8800 平方厘米=( 9 平方千米=( 6500 平方厘米=( 2 平方千米=( 9+0.69= 77 平方米=( 2+0.09= 86 平方米=( 36 平方米=( 98 公顷=( 7+0.88= 7700 平方分米=( 3100 平方分米=( 9+0.2= 日期: )平方厘米 )公顷 )平方分米 )平方厘米 )平方米 )平方厘米 )公顷 )平方分米 )公顷 )平方分米 )公顷 )平方分米 )平方分米 )平方分米 )平方米 )平方米 )平方米 班级: 499×5≈ 86+39= 40×80= 83+25= 271×2≈ 95+32= 480÷8= 17×30= 339×6≈ 350÷5= 19×30= 21×60= 21×30= 84-29= 329×3≈ 160÷8= 140÷2= 91+45= 171×2≈ 19×10= 300÷5= 160÷2= 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 5.8-1.6= 6.0+3.9= 9.0-0.6= 4.7-3.2= 1.0-0.5= 4.9-3.5= 6.0+2.1= 5.6-2.7= 7.8+3.9= 7.0+2.2= 5.0+4.4= 6.5-1.9= 6.7-2.1= 9.0+1.4= 5.9+2.1= 8.1-2.6= 7.2-1.6= 6.5+3.3= 9.0-3.6= 7.0+4.5= 6.9-4.6= 5.5-2.8= 8+0.07= 1-0.6= 70÷10= 80÷40= 720÷90= 4100 平方厘米=( 42 平方米=( 2 平方千米=( 19 平方米=( 46 平方米=( 4-0.74= 98 平方米=( 140÷10= 6400 平方厘米=( 4800 平方分米=( 49 平方米=( 91 平方米=( 7+0.14= 9-0.13= 83 公顷=( 7400 平方厘米=( 6 平方千米=( 日期: )平方分米 )平方厘米 )公顷 )平方分米 )平方厘米 )平方分米 )平方分米 )平方米 )平方厘米 )平方分米 )平方米 )平方分米 )公顷 班级: 29×90= 21×50= 24×70= 16×10= 301×5≈ 17×10= 78+21= 76-40= 70×30= 160÷4= 93-19= 81+44= 449×5≈ 59+17= 420÷7= 50+32= 369×6≈ 14×80= 11×50= 339×3≈ 120÷2

推荐相关:

新编2017小学三年级数学下册口算题卡410

449×6≈ 64-19= 201×4≈ 87-22= 371×5≈ 63-28= 30×90= 219×4≈ 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 9.0+1.4= 9.0+1.6= 1.0-...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡428

新编2017小学三年级数学下册口算题卡428_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三...10×10= 379×5≈ 499×5≈ 50×40= 449×5≈ 560÷8= 22×40= 28×...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡433

新编2017小学三年级数学下册口算题卡433_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 30×50= 23×40= 60×60= 92-16= 10×40= 90...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡453

新编2017小学三年级数学下册口算题卡453_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三...449×5≈ 339×4≈ 77+32= 471×6≈ 30×40= 40×70= 90+47= 82+45...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡167

新编2017小学三年级数学下册口算题卡167_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三...239×6≈ 65+33= 281×2≈ 630÷9= 20×90= 449×5≈ 630÷7= 20×...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡164

新编2017小学三年级数学下册口算题卡164_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 23×30= 411×3≈ 24×60= 630÷9= 30×80= ...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡427

新编2017小学三年级数学下册口算题卡427_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 101×5≈ 13×90= 11×10= 210÷3= 89+38= 89...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡43

449×5≈ 70×30= 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 8.8-1.9= 6.9+2.7= 9.4-1.8= 3.0-0.2= 4.0-0.4= 5.9-1.7= 1.0-0.2= 4.2-...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡162

新编2017小学三年级数学下册口算题卡162_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三...28×30= 540÷6= 60-34= 179×4≈ 191×3≈ 449×6≈ 30×70= 95-37...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡396

449×5≈ 180÷2= 180÷6= 29×10= 12×20= 810÷9= 20×10= 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 7.0+4.3= 5.2+3.8= 9.0-1.8= 8.0-...

网站首页 | 网站地图
3986 3986.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com