3986.net
小网站 大容量 大智慧
当前位置:首页 >> 数学 >>

新编2017小学三年级数学下册口算题卡449


班级: 17×40= 320÷8= 10×20= 160÷8= 30×60= 479×6≈ 87+17= 400÷8= 15×50= 141×6≈ 560÷7= 401×5≈ 371×2≈ 20×20= 29×90= 100÷2= 120÷3= 50×10= 14×50= 339×5≈ 30×40= 93-16= 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 7.7-2.9= 9.0-0.7= 5.3-2.9= 8.0+1.9= 9.4-4.3= 4.7+1.7= 6.0+3.4= 9.9-1.2= 7.0+1.4= 7.2+4.3= 9.9-3.9= 5.9+3.4= 6.4+2.1= 7.4-3.6= 6.0-0.8= 6.3+2.4= 5.8-2.5= 6.8-2.6= 7.7-3.9= 6.2-1.5= 6.4-2.3= 9.0-2.2= 5 平方分米=( 30÷30= 6 平方千米=( 8800 平方厘米=( 4 平方米=( 74 公顷=( 22 平方分米=( 9 平方千米=( 8800 平方厘米=( 9 平方千米=( 6500 平方厘米=( 2 平方千米=( 9+0.69= 77 平方米=( 2+0.09= 86 平方米=( 36 平方米=( 98 公顷=( 7+0.88= 7700 平方分米=( 3100 平方分米=( 9+0.2= 日期: )平方厘米 )公顷 )平方分米 )平方厘米 )平方米 )平方厘米 )公顷 )平方分米 )公顷 )平方分米 )公顷 )平方分米 )平方分米 )平方分米 )平方米 )平方米 )平方米 班级: 499×5≈ 86+39= 40×80= 83+25= 271×2≈ 95+32= 480÷8= 17×30= 339×6≈ 350÷5= 19×30= 21×60= 21×30= 84-29= 329×3≈ 160÷8= 140÷2= 91+45= 171×2≈ 19×10= 300÷5= 160÷2= 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 5.8-1.6= 6.0+3.9= 9.0-0.6= 4.7-3.2= 1.0-0.5= 4.9-3.5= 6.0+2.1= 5.6-2.7= 7.8+3.9= 7.0+2.2= 5.0+4.4= 6.5-1.9= 6.7-2.1= 9.0+1.4= 5.9+2.1= 8.1-2.6= 7.2-1.6= 6.5+3.3= 9.0-3.6= 7.0+4.5= 6.9-4.6= 5.5-2.8= 8+0.07= 1-0.6= 70÷10= 80÷40= 720÷90= 4100 平方厘米=( 42 平方米=( 2 平方千米=( 19 平方米=( 46 平方米=( 4-0.74= 98 平方米=( 140÷10= 6400 平方厘米=( 4800 平方分米=( 49 平方米=( 91 平方米=( 7+0.14= 9-0.13= 83 公顷=( 7400 平方厘米=( 6 平方千米=( 日期: )平方分米 )平方厘米 )公顷 )平方分米 )平方厘米 )平方分米 )平方分米 )平方米 )平方厘米 )平方分米 )平方米 )平方分米 )公顷 班级: 29×90= 21×50= 24×70= 16×10= 301×5≈ 17×10= 78+21= 76-40= 70×30= 160÷4= 93-19= 81+44= 449×5≈ 59+17= 420÷7= 50+32= 369×6≈ 14×80= 11×50= 339×3≈ 120÷2

推荐相关:

新编2017小学三年级数学下册口算题卡421_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 90×90= 70×60= 92-31= 341×6≈ 71+26= 121...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡446_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 80+44= 441×2≈ 63-37= 97-25= 28×30= 239...


449×2≈ 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 9.0+3.2= 6.0+1.1= 4.2-1.7= 8.0-0.7= 7.0-0.5= 4.2-3.4= 5.1+1.7= 9.0-0....


新编2017小学三年级数学下册口算题卡422_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 151×3≈ 25×70= 76-48= 65-19= 200÷4= 93...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡438_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 68-47= 85-36= 20×90= 309×6≈ 90×20= 58...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡150_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 341×2≈ 10×60= 810÷9= 88-20= 320÷4= 91...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡103_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三...30×80= 180÷2= 171×4≈ 449×2≈ 30×80= 129×3≈ 80×40= 319×...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡336_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 92+22= 449×3≈ 180÷3= 77+11= 90×70= 52...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡243_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三...449×6≈ 21×60= 331×5≈ 50×10= 389×3≈ 17×50= 72+48= 68+...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡298_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 141×5≈ 320÷4= 240÷3= 360÷4= 120÷4= ...

网站首页 | 网站地图
3986 3986.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com